Anv.namn:
Lösen:
Om Bisek Bilens betydelse Projekt Bisek 1 Kontakt About Bisek

Hem

Rapporter
Kommande rapporter
Konferens 2016
Workshop 2012
Konferens 2009
Styrgruppen
Länkar

Om Bisek


 

Vad gör Bisek? Forskningsinriktning och finansiärer för Bisek 2 2011-2015

Bisek st√•r f√∂r ‚ÄĚBilens sociala och ekonomiska betydelse‚ÄĚ. Det √§r ett forskningsprogram som etablerades 2005 och som kommer att p√•g√• till och med 2015. Bisek finansieras gemensamt av Trafikverket, Vinnova, Statens vegvesen i Norge, MOSK (Motororganisationernas samarbetskommitt√©) och NAF (Norges AutomobilForbund). F√∂r Bisek 1 (2005-2010) disponerades 14 mnkr och f√∂r nu p√•g√•ende Bisek 2 (2011-2015) 15 mnkr. Verksamheten leds av en styrgrupp som best√•r av representanter f√∂r finansi√§rerna samt en opartisk ordf√∂rande (Susanne Lindh, Nobelstiftelsen) och sekreterare (Henrik Swahn). I styrgruppen ing√•r ocks√• en representant f√∂r analysmyndigheten Trafikanalys.

Syftet med Bisek är att ta fram forskningsbaserad kunskap om dels bilens roll och betydelse i dagens samhälle, dels verkningarna av olika politiskt planerade eller beslutade åtgärder för enskilda individers och hushålls välfärd, ekonomi och tillgänglighet till olika samhällsfunktioner, arbete, skola, sociala kontakter etc. i olika geografiska miljöer. En ambition är att resultaten ska vara användbara som underlag vid analys, beslut och genomförande av olika policyåtgärder. Bisek beställer forskningen av välrenommerade norska och svenska universitet och forskningsinstitut.

Resultaten fr√•n Bisek 1 redovisades i form av forskningsrapporter och sammanfattades i boken ‚ÄĚBilens roll f√∂r mobiliteten ‚Äď nu och i framtiden‚ÄĚ (boken och alla rapporter kan laddas ned fr√•n flikarna rapporter m.fl. p√• denna hemsida). Forskningen i Bisek 1 var huvudsakligen inriktad p√• att f√∂rdjupa kunskapen om bilens faktiska roll och betydelse generellt men med s√§rskild fokus p√• grupperna √§ldre och funktionshindrade. N√•gra av resultaten sammanfattas i f√∂ljande punkter: ‚ÄĘ Bilen √§r numera en funktionell vara med allt mindre symbolisk laddning och bilen √§r den dominerande resursen f√∂r tillg√§nglighet och mobilitet samtidigt som bilanv√§ndningen blir alltmera j√§mst√§lld mellan k√∂nen ‚ÄĘ Bilen √§r en viktig resurs f√∂r √§ldre och funktionshindrade (‚ÄĚbilen √§r mina ben‚ÄĚ) och √§ldre vill beh√•lla sin bilbaserade mobilitet upp i √•ren ‚ÄĘ Yngre tar k√∂rkort i mindre grad √§n tidigare och/eller skjuter upp k√∂rkortstagande men k√∂rkortet √§r en del av det sociala kapitalet; f√∂r √§ldre kvinnor saknas ofta detta kapital vilket ofta leder till beroende av n√§rst√•ende och/eller isolering ‚ÄĘ Barnfamiljer undviker att minska sin bilanv√§ndning vid t ex bilskatteh√∂jningar eller prish√∂jningar p√• drivmedel och g√∂r i f√∂rsta hand andra anpassningar ‚ÄĘ Den tekniska utvecklingen kan √∂ka bilens potential speciellt f√∂r grupper som idag har sv√•righet att utnyttja bilen f√∂r sin mobilitet

Ett viktigt ingångsvärde för nu pågående Bisek 2 är klimat- och miljöomställningen av transportsystemet. Bilens nuvarande och potentiella roll blir då en utmaning. Nu fokuserar Bisek på att ta fram kunskap om konsekvenserna för människors välfärd och tillgänglighet i olika geografiska miljöer av klimat- och miljöbetingade policyåtgärder, t ex bilbeskattning, parkeringspolitik, trängselskatter, stadsplanering och teknisk förändring av transportsystemet. Forskningsprojekt i Biseks regi pågår inom alla dessa områden och kommer huvudsakligen att slutrapporteras under 2015. En samlad redovisning av resultaten kommer att ske i slutet av 2015 eller början av 2016 bl. a. vid Transportforum i Linköping

Personer

Ordförande i styrgruppen: Susanne Lindh, Nobelhuset AB

Vice ordförande i styrgruppen: Bo Stenson, MOSK

Programledare: Henrik Swahn

Hela styrgruppen


© copyright 2006 Bisek