Anv.namn:
Lösen:
Om Bisek Bilens betydelse Projekt Bisek 1 Kontakt About Bisek

Hem

Rapporter
Kommande rapporter
Konferens 2016
Workshop 2012
Konferens 2009
Styrgruppen
Länkar

Workshop 2012


 

Sidan uppdaterad 2012-07-23

Bisek bjuder in till workshop om sin forskningsinriktning baserat på 11 kunskapsöversikter från norska och svenska forskningsmiljöer.

Inbjudan till workshop

Workshopens tema: Vilken FoI bör Bisek prioritera mot bakgrund av de resultat som redovisas i de 11 kunskapsöversikter som nyligen tagits fram på uppdrag av Bisek?
Plats: Trafikanalys, Sveavägen 90, Stockholm
Tid: Tisdagen den 11/9 0900-1630

Bakgrund
Syftet med denna workshop är att diskutera prioriteringar i Biseks fortsatta FoI-finansiering baserat på kunskapsöversikterna och deltagarnas synpunkter och inspel.

Bisek disponerar ca 14 miljoner svenska kronor under perioden 2011-2015 för forskning och innovation inom området bilens sociala och ekonomiska betydelse. Forskningsprogrammet, som antagits av Biseks styrgrupp, har titeln ?Ett forsknings- och innovationsprogram om bilens sociala och ekonomiska roll i samspelet för den smarta mobiliteten?. Mer information om Bisek och forskningsprogrammet finns på www.bisek.se.

F√∂r att f√• en √∂verblick √∂ver kunskapsl√§get inom sitt intresseomr√•de som grund f√∂r fortsatt FoI best√§llde Bisek i slutet av f√∂rra √•ret elva kunskaps√∂versikter. Tio norska och svenska forskningsmilj√∂er engagerades i arbetet (CTH, CTS/KTH, HHS, LTH, SAMOT, T√ėI, Urbanet,VTI,WSP,TRUM). √Ėversikterna t√§cker in olika aspekter av de prioriterade delomr√•dena i forskningsprogrammet f√∂r Bisek. Kunskaps√∂versikterna kommer att vara tillg√§ngliga f√∂r nedladdning fr√•n Biseks hemsida fr√•n och med b√∂rjan av augusti.

Vid workshopen presenterar och diskuterar författarna tillsammans med moderatorer från Biseks styrgrupp resultat och slutsatser från de olika kunskapsöversikterna. Det detaljerade programmet för workshopen bifogas.

Om du inte redan anmält dig skicka ett e-postmeddelande till kunskap@bisek.se med din anmälan senast måndagen den 20/8. Antalet platser är begränsat!

Ladda ned programmet för workshopen här!

Kunskaps√∂versikterna finns att ladda ned under fliken ¬īRapporter¬ī under rubriken ¬īKunskaps√∂versikter 2012¬ī

Ladda ned inbjudningsbrevet för kunskapsöversikterna här!

Ladda ned forskningsprogrammet för Bisek 2 här!

2012-07-23

Program för workshop tisdagen den 11/9 om inriktningen av Biseks forskningsfinansiering 2012-2015

Plats: Trafikanalys, Sveavägen 90, Stockholm

Samling, kaffe

0900-0930

Inledning; om Biseks, Biseks forskningsprogram och workshopens syfte

Susanne Lindh,
ordförande i Biseks styrgrupp

0930-0945

Gemensamma frågeställningar och perspektiv för de fem delområdena i Biseks forskningsprogram. Workshopens uppläggning

Henrik Swahn
Biseks programledare

0945-0955

Delområde 1 Hur påverkas individer och hushåll av olika sätt att genomföra en miljö- och klimatpolitiskt betingad omställning av transportsystemet

Biseks moderatorer:
Gunnar Eriksson, Henrik Swahn

0955-1105

Redovisning av tre kunskapsöversikter.

Ekonomiska styrmedel och dess påverkan på den individuella vägtrafiken med motorfordon - en kunskapsöversikt

CTS ,Tom Petersen, WSP Matts Andersson, Pia Sundbergh, Fredrik Johansson

Konsekvenser for individer og husholdninger av trafikkreduserende tiltak. Kunnskap, kunnskapsmangler og forskningsbehov

T√ĖI, Aud Tenn√∂y, Petter Christiansen, Jan Usterud Hanssen

Effekter av kollektivtransporttiltak- endret transportomfang og reisemiddelfordeling

Urbanet, Bård Norheim, Christoph Siedler

Kaffe, bensträckare

1105-1125

Delområde 2 Bilanvändningens drivkrafter på individuell och samhällelig nivå ? betydelsen av strukturella trender, sociala normer och värderingar

Biseks moderatorer:
Guro Berge, Susanne Lindh

1125-1235

Redovisning av tre kunskapsöversikter.

Feasibility of Voluntary Reduction of Private Car Use

CTF/SAMOT KAU, Margareta Friman, Tore Pedersen, Tommy Gärling

Strukturelle, demografiske og sociale trenders betydning for bilbruk. En litteraturgjennomgang

T√ĖI, Randi Hjorthol

Kunskapsläge och kunskapsbrister när det gäller samspelet mellan stadsbyggnad, fysisk planering, transporter och trafik och de sociala och ekonomiska verkningarna på individ och hushällsniv?

CTH, Anders Hagson

Lunch

1235-1320

Delområde 3 Hur omfattande är det orealiserade (latenta) resandet och vilka faktorer påverkar?

Biseks moderatorer:
Marika Kolbenstvedt, Gerd Åström

1320-1345

Redovisning av en kunskapsöversikt.

Latent resande hos grupper med mobilitets-restriktioner. √Ėversikt och kunnskapsbehov

Lunds Tekn Högskola, Anders Wretstrand

Delområde 4 Inverkan av regelsystem och standarder på mobilitet och välfärd

Biseks moderatorer:
Staffan Widlert, Per Norman

1345-1435

Redovisning av två kunskapsöversikter.

Ekonomiska styrmedel får en hållbar personbilstrafik - konsekvenser för tillgänglighet. En kunskapsöversikt

VTI/MAP, √Ösa Aretun & Lisa Hansson

Sammfunnsökonomiske analyser av hvordan regelverk og standarder påvirker mobilitet og velferd: en kunnskapsoversikt

T√ĖI, Nils Fearnley, J√łrgen Aarhaug, Knut Sandberg Eriksen, Knut Veisten

Kaffe, bensträckare

1435-1455

Delområde 5 Sociala och ekonomiska konsekvenser av ny teknik vid en miljö- och klimatmotiverad omställning av transportsystemet

Biseks moderatorer:
Anders Berndtsson Bo Stenson

1455-1605

Redovisning av tre kunskapsöversikter.

Sociala och ekonomiska konsekvenser av styrmedel får ny teknik i transportsystemet - en kunskapsöversikt

Reflections on the building of more environmentally sustainable cars in France and Sweden

KTH, Tom Petersen,

HHS, Staffan Hultén

Miljöbilens förutsättningar i glesa bygder. Tillgänglighet samt sociala och ekonomiska aspekter för individer och hushåll,

TRUM Umeå Universitet, Katarina Haugen

Avslutning

Susanne Lindh

1605-1630


© copyright 2006 Bisek