Anv.namn:
Lösen:
Om Bisek Bilens betydelse Projekt Bisek 1 Kontakt About Bisek

Hem

Rapporter
Kommande rapporter
Konferens 2016
Workshop 2012
Konferens 2009
Styrgruppen
LĂ€nkar

Bisek


 

Sidan uppdaterad 2016-10-03

Forskningsprogrammet Bisek 2 (2011-2016) Àr nu i sin avslutningsfas

Samtliga forskningsprojekt, kunskapsöversikter mm. som bestÀllts under Bisek 2 har nu genomförts och avrapporterats. Alla rapporter mm. som tagits fram med finansiering frÄn Bisek finns för nedladdning under fliken Rapporter.

Biseks konferenser"Smart omstÀllning/omstilling av transportsystemet" genomfördes under september i i Oslo och Stockholm. Vid konferenserna presenterades resultat frÄn forskningsprojekt som Bisek finansierat. För bildreportage frÄn konferenserna, konferensprogram, mer information och presentationer klicka hÀr: Konferens 2016

Biseks styrgrupp har lÄtit utarbeta en populÀr sammanfattande publikation som presenterar resultat frÄn forskningsprogrammet Bisek. Ladda ned publikationen pÄ norska eller svenska genom att klicka pÄ respektive lÀnk nedan.

Ladda ned Biseks rapport "Smart omstilling av transportsystemet" (pÄ norska) hÀr!

Ladda ned Biseks rapport "Smart omstÀllning av transportsystemet" (pÄ svenska) hÀr!

Om det blir en fortsÀttning av Bisek Àr inte klart dÄ detta skrivs. FrÄgan kommer att beredas av styrgruppen under hösten 2016.Forskningsinriktning och finansiÀrer för Bisek 2 2011-2016

Bisek Àr ett samarbete mellan Trafikverket i Sverige, Statens vegvesen i Norge, VINNOVA, Transportstyrelsen, Trafikanalys, svenska motororganisationers samarbetsorganisation MOSK (OK Bilisterna, MotormÀnnen M, Kungliga Automobilklubben KAK, och Motorförarnas Helnykterhetsförbund MHF) samt Norges Automobil-Forbund (NAF) för forskning om bilens sociala och ekonomiska betydelse för hushÄll och individer i det moderna samhÀllet. Planeringsramen för Bisek 2 2011-2016 Àr totalt 15 miljoner svenska kronor. (Bisek 1 2005-2010 disponerade totalt 14 miljoner svenska kronor.)

Bisek initierar forskning inom sitt omrÄde antingen genom direkta initiativ och kontakter eller genom riktade utlysningar. Bisek strÀvar efter att genom samfinansiering med andra forskningsfinansiÀrer skapa ett större utrymme för finansiering inom Biseks omrÄde. Bisek strÀvar ocksÄ efter att bredda programmets nordiska förankring sÄvÀl nÀr det gÀller finansiÀrer som utförare.

Organisation

Beslut om vilka projekt som ska bedrivas fattas av en styrgrupp. I styrgruppen ingÄr en representant för respektive part i avtalet om Bisek 2 samt adjungerade ledamöter som representerar utförare av forskning och innovation och andra aktörer som Àr viktiga . Styrgruppens arbete leds av en oberoende ordförande. Vice ordförande utses inom gruppen. En sÀrskild programledare har utsetts för att genomföra styrgruppens beslut. Programledaren fungerar ocksÄ som sekreterare i styrgruppen

Personer

Ordförande i styrgruppen: Susanne Lindh, Nobelhuset AB

Vice ordförande i styrgruppen: Bo Stenson, MOSK

Programledare och sekreterare i styrgruppen: Henrik Swahn

Hela styrgruppen

Forskningstemat Bisek fortsÀtter nu med Bisek 2 2011-2016

Det tematiska forskningsprogrammet Bisek 1 – Bilens sociala och ekonomiska betydelse – genomfördes under 2005-2010 och hade en total budget pĂ„ ca 14 MSEK. Programmet finansierades gemensamt av svenska och norska vĂ€gverken, Vinnova, motororganisationer i Sverige och Norge, försĂ€kringsföretag och den svenska motorbranschens organisationer. Programmet resulterade i ca femton forskningsrapporter och resultaten presenterades Ă€ven vid konferenser och sammanfattades i en populĂ€rvetenskaplig bok.

Forskning och innovation inom omrÄdet fortsÀtter nu med Bisek 2 2011-2016 som fÄr en finansiering pÄ 15 MSEK frÄn nordiska statliga myndigheter och med medfinansiering av nordiska motororganisationer. Ett avtal om gemensam finansiering och genomförande av Bisek 2 trÀffades under 2011. Avtalsparter Àr Trafikverket, Statens vegvesen, VINNOVA, MOSK (representerar svenska motororganisationer), Norges Automobil-Forbund, Transportstyrelsen och Trafikanalys. En breddad nordisk medverkan efterstrÀvas i sÄvÀl finansiering som forskning och innovation.

Innovativa vÀgar till lÄngsiktig hÄllbarhet genom den goda mobiliteten

Ökad mobilitet har givit stora vĂ€lfĂ€rdsvinster men ocksĂ„ negativa bieffekter för klimat, miljö och trafiksĂ€kerhet. Bilen har spelat en huvudroll för den individuella mobilitetsutvecklingen – men ocksĂ„ för framvĂ€xten av negativa bieffekter. En smartare mobilitet innebĂ€r att Ă„tgĂ€rder behövs för att utveckla, effektivisera, begrĂ€nsa eller substituera transport med bil.

Syftet med Bisek 2 Ă€r att stödja en utveckling i riktning mot ett samhĂ€llsekonomiskt effektivt och lĂ„ngsiktigt hĂ„llbart transportsystem med avseende pĂ„ ekologiska, sociala och ekonomiska aspekter. Bisek 2 skall stödja transportsektorns aktörer – myndigheter och företag – i deras arbete med att finna innovativa vĂ€gar till den goda mobiliteten.

FoI- programmet för Bisek 2 inriktat pÄ utveckling av den smarta mobiliteten

Bisek 2 skall bidra med kunskap och andra resultat, som ger stöd till en effektiv avvÀgning av mobiliteten med bil i relation till andra mÄl och vÀrden. Det skall ske genom utveckling och nyttiggörande av kunskap och andra resultat om hur tillgÀnglighet, mobilitet och vÀlfÀrd för individer och hushÄll i skilda miljöer och livssituationer pÄverkas av olika ÄtgÀrder och alternativa sÀtt att utveckla transportsystemet och dess samspel och med samhÀllet i stort. Bisek 2 skall bidra med resultat som gör att sÄdana ÄtgÀrder inte fÄr oönskade effekter för individers och hushÄlls vÀlfÀrd eller för regional och social fördelning. FrÄgestÀllningar som analyseras i Bisek 2 skall frÀmst ha ett individ- och hushÄllsperspektiv och belysa ekonomiska och sociala aspekter. Fem delomrÄden prioriteras i Bisek 2 nÀmligen:

1. Hur pÄverkas individer och hushÄll av olika sÀtt att genomföra en miljö- och klimatpolitiskt betingad omstÀllning av transportsystemet?

2. BilanvÀndningens drivkrafter pÄ individuell och samhÀllelig nivÄ. Betydelsen av strukturella trender, sociala normer och vÀrderingar.

3. Hur omfattande Àr det orealiserade (latenta) resandet och vilka faktorer pÄverkar?

4. Inverkan av regelsystem och standarder pÄ mobilitet och vÀlfÀrd

5. Sociala och ekonomiska konsekvenser av ny teknik vid en miljö- och klimatmotiverad omstÀllning av transportsystemet

Ladda ned forskningsprogrammet för Bisek 2 hÀr!


© copyright 2006 Bisek